BuildIT konverents ja võistlus leiavad aset Tallinna Tehnikaülikoolis. Seal on akadeemiline, ent nooruslik keskkond, kus loengupingis istudes mõte lausa lendab ideedest ja teostuseni.

Tallinna Tehnikaülikool

1918. aastal asutatud Tallinna Tehnikaülikool on ainus Eesti tehnikaülikool ning juhtiv akadeemiline asutus inseneritöö, äri ja avaliku halduse vallas. TTÜ kuulub 4% maailma juhtivate ülikoolide hulka (Webometrics 2011). Siin õpib ligikaudu 14 000 tudengit, kellest 800 on välisüliõpilased. Ülikoolis on kaheksa teaduskonda, 35 instituuti ja 112 õppetooli. Aineid õpetatakse nii eesti, inglise kui vene keeles. TTÜ on ka ainus Eesti kampus-tüüpi ülikool – meie 18 õppehoonet ja 6 ühiselamut asuvad 55,5 hektaril Mustamäe männimetsade all.
TTÜ ehitusteaduskonnas saab õppida viiel erialal – arhitektuur, keskkonnatehnika, transpordiehitus, tööstus- ja tsiviilehitus ning logistika. Tudengeile jagavad teadmisi mitmed tunnustatud Eesti ehitusspetsialistid ning praktilisi oskusi saab omandada kaasaegsetes laborites. Logistika eriala lõpetajad saavad peale kolme aastat bakalaureusekraadi, teistel erialadel on viieaastane inseneriõpe, mille lõpetajad saavad magistrikraadi. Aktiivsemad tudengid saavad kaasa lüüa Ehitusteaduskonna Üliõpilasnõukogu tegemistes ning anda oma osa teaduskonna arenguvõimaluste edendamisse.