Praktilised ja innovaatilised meetmed arhitektuuris kasutatava klaasi kujundamiseks

Loeng
13:30 - 14:00, ruum NRG-226

Ettekanne esitleb praktilisi ja innovatiivseid meetmeid suunatult arhitektidele ja ehitusinseneridele arhitektuuris kasutatava klaasi kujundamiseks. Lisaks selgitab ettekanne võimalusi, kuidas teostada tehnilist nõustamist klaasarhitektuuri vallas.

Łukasz Pajdak

Saint-Gobain Glass Poola projektimüügijuht
Pikaajaline kogemus arhitektuuris kasutatava klaasiga. Spetsialiseerunud ekspertarvamusteandmisele ja tehnilisele nõustamisele arhitektidele ja ettevõtetele, kelle tegevusvaldkond on seotudfassaadide ja fassaadikatetega.Peamised tegevussuunad:
  • personaalne ekspertarvamus ja tellimusnõuandmine seoses arhitektuuris kasutava klaasi ja selle lahendustega;
  • staatilised arvutused;
  • soojuspingete analüüs;
  • klaasi akustika ja heliisolatsioon;
  • kaasaegsed klaasitöötlemise tehnoloogiad;
  • uuenduslike klaastoodete arendamine ja edendamine;
  • klaasi spektrifotomeetriline analüüs;
  • teaduslikud artiklid klaasist;
  • koostöö klaasiinstituutidega, tehnikaülikoolidega ja partnerorganisatsioonidega.
Registreerimine

Registreerumine on lõppenud.