Päevavalgus ja aken

Loeng
10:00 - 10:45, ruum NRG-226

Ettekanne ,,Päevavalgus ja aken” annab hea ülevaate päevavalgusest ja selle osatähtsusest hoonete kavandamisel 100 aastat tagasi, tänapäeval ja aastal 2021. Samuti tuleb juttu ka otsesest päikesekiirgusest ja hajuskiirgusest ning nende arvutamise põhimõtetest. Ettekande lõpus on kõigil huvitav võimalus arutleda päikesegeomeetria teemadel.

Hendrik Voll

TTÜ Kütte ja ventilatsiooni õppetooli juhataja, professor

Kokku 11 aasta jagu ehitusalast kõrgharidust on professor Voll omandanud vaheldumisi Rootsi ja USA ülikoolides. Saanud välismaalt hea hariduse, pöördus ta 2009. aastal tagasi Eestisse ja on sellest ajast saadik olnud tegev TTÜs nii teaduri kui professorina.

Hendrik Voll on Eesti üks juhtivamaid sisekliima eksperte. Oma tegevusega on ta kaasa aidanud kümnete koolimajade ja kontorite energiatõhusamaks muutmisele ja säästnud niiviisi sadu tonne taastumatuid loodusvarasid. Oma südameasjaks on ta võtnud arhitektide ja inseneride omavahelise koostöö arendamise.

Lisaks kõigele muule leiab Hendrik Voll aega ka tudengite harimiseks. Seda nii klassikalises loengutunnis, kui ka BuildIT2015 konverentsil.

Registreerimine

Registreerumine on lõppenud.