Klaasi olevik ja tulevik Eestis

Vestlusring
16:15 - 17:15, ruum NRG-226

Kas klaasil on ehitusmaterjalina kohta Eestimaa karges kliimas, kus aastaringi valitseb kehvapoolne suusailm? Kas innovatsioon ja uudsed tehnoloogilised lahendused annaksid juurde lisandväärtust või on need pelgalt raiskuläinud investeeringud? Tule ja saa osa päeva huvitavaimast argumentatsioonist – klaasi kasulikkus ja otstarbekus Eesti kliimas. Omavahel diskuteerivad Francesco De Luca, Łukasz Pajdak, Mailis Lintlom ja Rein Murula. Kel soovi, siis ringi liigub ka vaba mikrofon.

Vestlusringi modereerib TTÜ nooremteadur Martin Thalfeldt.

Vestlusringile on oodatud kõik huvilised, selleks registreerima ei pea.