Arhitektuuris kasutatava klaasi evolutsioon ja tootmistehnoloogia suund

Loeng
12:00 - 12:30, ruum NRG-226

Ettekanne annab ülevaate klaasarhitektuuri arengust ja tehnoloogiatest viimastel aastatel ning lisaks ka edasisest arengusuunast.

Łukasz Pajdak

Saint-Gobain Glass Poola projektimüügijuht
Pikaajaline kogemus arhitektuuris kasutatava klaasiga. Spetsialiseerunud ekspertarvamuste andmisele ja tehnilisele nõustamisele arhitektidele ja ettevõtetele, kelle tegevusvaldkond on seotud fassaadide ja fassaadikatetega. Peamised tegevussuunad:
  • personaalne ekspertarvamus ja tellimusnõuandmine seoses arhitektuuris kasutava klaasi ja selle lahendustega;
  • staatilised arvutused;
  • soojuspingete analüüs;
  • klaasi akustika ja heliisolatsioon;
  • kaasaegsed klaasitöötlemise tehnoloogiad;
  • uuenduslike klaastoodete arendamine ja edendamine;
  • klaasi spektrifotomeetriline analüüs;
  • teaduslikud artiklid klaasist;
  • koostöö klaasiinstituutidega, tehnikaülikoolidega ja partnerorganisatsioonidega.
Registreerimine

Registreerumine on lõppenud.