BuildIT 2015 on selleks aastaks läbi ning me täname kõiki asjaosalisi ning eriti sponsoreid, kelleta poleks sündmus toimunud!Konverentsimaterjalid on saadaval loengute juures ning võistluste tulemused iga võistluse juures. Pildid on näha kummagi päeva lehel.BuildIT toimub ka sel aastal. 2017 aasta teemaks on Lammutus ja Renoveerimine.
2017.buildit-tallinn.eu